นครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ | www.adsshared.com 

นครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 00:44:51 น. เข้าชม 130 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคสุริยาออกเฉลียงเหนือและเป็นหมดไปบำเพ็ญการกลุ่มธานีภาคสุริยาออกย้วยทิศอุดรตอนบน 1 ของกรุงสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นหายกลางภูมิประเทศลุ่มน้ำโขง เดิมเขตตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับภาราเวียงจันทน์ แคว้นล้านช้าง อุดรธานีได้รับการตั้งให้เป็นภาราสำคัญของหัวเมืองฝ่ายทิศอุดรดุจเป็นทางการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงแจ่มแจ้งศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวพาราฝ่ายเหนือ คือ พารากุมภวาปี ภาราหนองหาน ภารานครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโล มีเขตแดนราว 11,730 ที่คุมขังกิโล (คาดคะเน 7,331,438.75 ไร่) ชั้นที่ 4 ของภาคพระอาทิตย์ออกย้วยนอกเหนือ และยังมีที่ความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งเอ็ด 1ของรัฐและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิแว่นแคว้นที่อุดมสมบูรณ์แบบ บุรีอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีละแวกถือบังเหียนโล่งใหญ่มุทธาในมณฑล ปัจจุบันนี้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งภูมิอากาศและทางถนนของภาคตะวันออกเบี่ยงทิศอุดร เป็นหมดไปกลางกลุ่มงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งเพียงผู้เดียวของภาคตะวันออกทแยงนอกเหนือและเขตลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีศูนย์ทรสองทรสุมและวัฒนธรรมภาคอาทิตย์ออกย้วยเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่า เขตทำเลที่ตั้งที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีในประจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของบุคคลมาตั้งแต่สมัยก่อนตำนานราว 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นวิธีดีจนเป็นที่อ่อนข้อเหม็นยางอุดรยึดถือในแวดวงทำความเข้าใจตำนานและโบราณคดีระหว่างรัฐว่า ท้องที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่ของคนก่อนเรื่องเก่าแก่ที่เมืองจังหวัดอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความโตขึ้นในระดับสูง และอาจถ่ายทอดความพัฒนานี้ไปสู่บ้านเมืองจีนก็อาจเป็นได้ โดยล้วนๆทำนองยิ่งเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคะเนว่าอาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่เก่ายิ่งของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเติบโตที่บ้านเชียงแล้ว ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นบุรีอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่เข้าอยู่ของมานพสืบต่อมาอีกจนจวบจนสมัยวิชาประวัติศาสตร์ของประเทศสยาม นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพจดปูนบนผนังอุโบสถที่ปรักหักพังอาณาเขตทิวเขาภูพาน ใกล้วัดพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ แต่เช่นนี้ยังไม่มีขึ้นหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีเกิดในตำนานแต่ดุจใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร เขตที่เป็นจ.อุดรธานีมีขึ้นในประวัติศาสตร์ครั้นราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระผู้เป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงวิธานทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระกษัตริย์มหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่เมื่อกองทัพไทยมาถึงเมืองหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรมณฑลหน้าด่านของเมืองเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชาอติราชเจ็บป่วยด้วยไข้ไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่ภาราหนองบัวลำภูนี่เองคาดการณ์ว่าเคยเป็นเมืองที่มีความเติบใหญ่มาตั้งแต่สมัยขอมเรืองกำลัง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จ.จังหวัดอุดรธานีได้สัมพันธ์กับการศึกการทำศึก อื้นคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) หมู่เจ้าอนุวงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่มณฑลหนองบัวลำภู และได้แข่งขันกับพยุหะไทยและชาวนครเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป แม้กระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราวปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความพล่านขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี สัมพันธ์มาจากพวกฮ่อซึ่งพหลไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วครู่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยพระบาทเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายแข็งข้อเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายลำน้ำโขง และมีท่าจะรุนแรง ตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระหม่อม ให้พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นนายทัพใหญ่ฝ่ายนอกเหนือ ไปทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นมณฑลจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม่กำเนิดชื่อ เพียงแต่บังเกิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" สังกัดเมืองจังหวัดหนองคายขึ้นการดำเนินงานกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นชัดศิลปาคมนายทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส เกี่ยวเนื่องจากชาวตะวันตกเศลต้องการลาว เขมร และญวนเป็นเมืองขึ้น เอิ้นว่า "กรณีพิพาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของบาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อรักษาเมืองไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายสายน้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิข้อสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 มณฑล มีข้อจำกัดห้ามรัฐสยามตั้งกองทหารและป้อมป้อมอยู่ในภัสสร 25 กิโลเมตรของฝั่งสายน้ำโขง ดังนั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรนิจสินอยู่ที่ภาราจังหวัดหนองคาย อันเป็นภาราหายกลางของหัวภาราหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นกระจ่างศิลปาคมเป็นบริวารใหญ่สำเร็จร. จำต้องอพยพเขยื้อนย้ายลึกเข้ามาเมื่อหมู่บ้านแห่งโดดๆชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งบุรีอุดรธานีสมัยนี้) ห่างจากฝั่งสายน้ำโขงกว่า 50 กิโลเมตร เมื่อทรงพินิจพิเคราะห์เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิควรสม ด้วยเหตุว่ามีถิ่นน้ำดี เช่น หนองนาเกลือทะเล (หนองตระหนักปัจจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมทรงสั่งให้ตั้งหมดไปมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าภาราจังหวัดอุดรธานีได้เกิดขึ้นโดยนึกไม่ถึงเพราะว่าสาเหตุทางด้านความคงที่และการเมืองระหว่างบ้านเมือง อีกทั้งสาเหตุทางการค้า การการติดต่อสื่อสารในอดีต แบบไรก็ตามคำว่า "อุดร" มามีขึ้นในชื่อมณฑลครั้นใกล้เคียงปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งนครจังหวัดอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพ เนติโพธิ์") พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีแนวทางพระบรมราชโองการให้จัดตั้งพาราอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหายกลางของมณฑลอุดร ครอบคลุม ธานี อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหารในสมัยนั้น หลังการเปลี่ยนการคุ้มครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นแบบแผนระบบประชาธิปไตย ครั้นวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสังคายนายชั้นเชิงการเหม็นยางอุดรบริหารราชการพื้นโลก เพิกถอนการดำเนินงานในระบบมณฑลในส่วนถิ่นยังคงมากเกินอย่างเดียวบุรีและอำเภออย่างเดียวมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปมากเกินเท่าจ. "จังหวัดอุดรธานี" แค่นั้น ทำนองไรก็ตามอุดรธานียังคงมีกลุ่มงานราชการด้านการดำเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนเขตที่แสดงโครงร่างของหมดไปกลางการถือบังเหียนในภูมิประเทศอิสานตอนบน เช่น ที่อยู่อาศัยทำงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์ภูธรเขต 4 ฯลฯ ถิ่นท่องเตร็ดเตร่ทางธรรมดา[แก้] สวนส่วนรวมหนองชัด สวนส่วนรวมหนองตระหนัก อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมดา(สวนลิง),วัดถ้ำผาทางสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3ธานีภายในวนอุทยานภูเขาสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี ทำนบห้วยหลวง อำเภอภาราอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนประวัติศาสตร์ภูตีน,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกสวรรค์ทอง,น้ำตกผาทอง(กลุ่มพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อ.น้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,ทำนบลำพันชาด อ.วังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานภูเขาสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,หนองน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูบาท 1ต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ช่องเขาขาด) อ.บ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราศีสิงห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บวจีหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราศีสิงห์) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(หน่วยคุ้มครองสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่สามีภรรยา,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมเงิน,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ แหล่งท่องสัญจรทางเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีวิทยา[แก้] ที่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักเมืองจ.อุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงตระหนักศิลปาคม อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน รอยเท้าหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดรอยเท้าบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ศาลหลักนครจังหวัดจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อ.นคร วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือสมุทรเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์รักษา ถ้ำสิงโต อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านไร่ข่า อ.พารา วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ศิษย์หลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันใจ) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร ที่อยู่เรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ อ.นครอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบัวขาว(วัดภูเท้า)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องมือ ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาพยุง ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิแท้โสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ศิษยานุศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ ถิ่นท่องเตร็ดเตร่ศิลปประเพณีนิยมแบบแผนและกิจกรรม[แก้] งานสักการะกรมหลวงตระหนัก อ.พารา ณ แถวอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานบวงสรวงเสาหลักเมือง มกราคม ของทุกปี งานสักการะบูชาศาลเทพาดูแล มกราคม ของทุกปี งานนมัสการรอยเท้าบัวบก อ.บ้านผือ จัดเขตวัดพุทธบากบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ ดวงจันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนโภชนา สงกรานต์มณฑลจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี แถวสวนทั่วไปหนองกระจ่าง และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานระเบียบแบบแผนบุญบั้งไฟล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ ดวงเดือน 6 งานบุญดอกไม้ไฟกือ(พลุ10ล้าน)ชื่องาน เบิ่งศิลปถิ่นภูไทเอ้ไฟพะเนียงใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดบริเวณสวนส่วนรวมหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานตั้งอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปะถิ่นภูไทตำนานความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดละแวกลานหน้าที่สั่งการอ.วังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานเยี่ยงอย่างแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกพิรุณของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์ดูแล ในช่วงแขเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจังหวัดจังหวัดอุดรธานี อำเภอพาราอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 เดือนธันวาคม ของทุกปี งานรำสักการะบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักภาราอำเภอบ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานประเพณีบุญดอกไม้เพลิงคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร ถิ่นจำหน่ายผ้าพื้นภารา บ้านนาข่า ตำบลนาข่า อ.นครจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีมณฑล งานกาชาด เมืองอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีมณฑล จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวการท่องท่องเที่ยวกับธานีใกล้เคียงคู่[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระพระราชา-ถ้ำไอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอตัว จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนวิชาประวัติศาสตร์ภูบาท-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติมให้-หาดคู่มือ-แก่งคู้-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดหนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-สะพานมิตรสัมพันธ์-ท่าไป-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-เขื่อนกั้นน้ำอุบลรัตน์-วัดรอยเท้าภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-สกลนครบ่อก่อสร้างเหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระที่พักภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความรอบรู้สุขสันต์-วัดถ้ำสุมณฑา-คันนาน้ำอูน จังหวัดอุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-คันดินลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-เขื่อนลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนส่วนกลาง/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนทั่วไปหนองชัดศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งมณฑลจังหวัดอุดรธานี เดิมกู่เรียกว่า หนองนาโซเดียมคลอไรด์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัว มณฑลเหตุด้วยเป็นชื่อเสียงแก่พลตรีพระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงชัดศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งพาราอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลภาราอุดรธานีได้กระทำสังคายนายหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เพราะด้วยถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพิรุณครบ 5 รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ปตำแหน่งหลายชนิดสวยงามมาก ทำสะพานเชื่อมโยงระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอโมง และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีราษฎรไปพักผ่อนและออกอำนาจกายเป็นผลรวมมาก ทางด้านทิศตะวันตกทแยงทิศอุดรจะมีพระที่พักหนองแจ่มแจ้งซึ่งเคยเป็นที่ตีตราของบาท 1สมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี้ เหม็นยางอุดร 2. สวนธารณะหนองสิม เป็นสวนหลวงในย่านชุมชนที่จะให้บริการแก่ประชาชนเพราะเป็นสถานที่ใช้ในการออกกำลังกาย พักผ่อน ซึ้งข้างในได้มีการจัดตำแหน่งที่ตั้งสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนทั่วไปหนองบัว เป็นสวนทั่วไปเพื่อใช้ออกศักดากายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนในภูมิประเทศได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนธารณะอัมพุชินีตั้วอยู่ด้านในเขตอ.ภาราอุดรธานี ภายในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกไม้ใหญ่เติมแต่งไว้แบบอร่าม อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนหลวงอัมพุชินียังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอบุรีอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า เมืองอุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60พิรุณมหาราชินี ภาคดวงตะวันออกย้วยทิศอุดร อุทยาน[แก้] อุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งภูเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แบบ เป็น1ใน5จังหวัด(จังหวัดนครราชสีมา-ห้วงน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-น้ำชี-แควพรหม-สายธารเชิญ,เลย-น้ำเลย-แควพอง-แม่น้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-แม่น้ำการรบพุ่ง-น้ำปาว-ลำน้ำห้วยหลวง,จังหวัดสกลนคร-ห้วงน้ำการสู้รบ-ลำน้ำพุง-สายน้ำก่ำ) ที่เป็นแหล่งยอดน้ำห้วยที่สำคัญของภาคดวงอาทิตย์ออกเฉียงนอกเหนือ มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่สำคัญเช่นนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านจรัส ตำบลนายูง อ.นายูง เมืองจังหวัดอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-หนองคาย) สวนธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำการแผนท่องเตร็ดเตร่เชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติผู้มีชีวิตป่าและประเภทพืชเตรียมการป่าวร้องเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) อุทยานแห่งชาติภูผายา ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง เมืองหนองบัวลำภู มีกลุ่มรักษาสวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่เมืองอุดรธานี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว เมืองสกลนคร มีคณะดูแลอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอจังหวัดจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อ.วังสามหมอ บุรีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูเขาสวนกวาง ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง ธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูบาท 1ต้นบัวบก ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลพาราพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าหนองหัวคู ที่ทำการเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอนคร จ.จังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าหนองหานกุมภวาปี ที่ทำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี บุรีจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าลำปาว ที่ทำการเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่ละแวกแหลมโนนยอดเยี่ยม ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์(ถ้วนทั่วตำแหน่งที่ตั้งอำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์และเขตอำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ ธานีจังหวัดอุดรธานี) อู่ท่องสัญจรล่องแพที่ยิ่งใหญ่[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องสัญจรพระจันทร์เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคมทุกปีเพื่อซ่อมแซมระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพเขื่อนลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพทำนบห้วยหลวง อำเภอมณฑลอุดรธานี สถานที่เอ้ทางตำนาน/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] สวนวิชาประวัติศาสตร์ภูบาทา ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูตีนอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์ประเทศจังหวัดอุดรธานี อ.มณฑล พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่รุ่งเรือง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอภาราอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่เดือนศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.นครจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชารวมพลรุดหน้าราม อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดสวรรค์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลศีลธรรมสถูปเจดีย์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าสันติภาพกาวาส อำเภอไชยวาน แหล่งทำความเข้าใจและท่องท่องเที่ยวเชิงเรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

แบบบ้านน็อคดาวน์ยกสูงทรงปั้นหยา สีน้ำตาล ราคาถูก ยกสูง 2 เมตร 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ด้วยประสบการณ์การสร้างบ้านน็อคดาวน์กว่า 10 ปี จากบ้านน็อคดาวน์วชิระ พิจิตร

(โพสต์ประกาศฟรี พิจิตร) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 7 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 45 ครั้ง

SECURITY AT ONE CO.,LTD. บริษัท รักษาความปลอดภัย แอทวัน จำกัด ให้บริการรักษาความปลอดภัย ทั้งในสำนักงาน โรงงาน โกดัง หมู่บ้านจัดสรร หน้างานก่อสร้าง ออฟฟิต อพาร์ทเม้น

(โพสต์ประกาศฟรี สมุทรปราการ) - ธุรกิจ งาน ? อื่นๆ 3 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 75 ครั้ง

โรคตับจากภาวะไขมันพอกตับ คือภาวะที่มีไขมันอยู่ในเซลล์ตับโดยที่ไม่ได้ดื่มสุรา เซลล์ไขมันจะไม่ก่อให้เกิดการเสียหายกับตับในระยะแรก แต่มีผู้ป่วยบางส่วน ที่ไขมันทำให้มีอาการตับอักเสบ จนในที่สุดก็จะเป็นตับแข็ง

(โพสต์ประกาศฟรี ลำปาง) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 19 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 60 ครั้ง

รับถมที่บ้านแพ้ว พระราม2 เช่ารถ6ล้อมหาชัย สมุทรสาคร ทุบรื้อถอนกระทุ่มแบน

(โพสต์ประกาศฟรี สมุทรสาคร) - อื่นๆ ? รับจ้าง 20 ก.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 14 ครั้ง

ประตูม้วนสวนหลวง ลาดกระบัง พระโขนง 081-3462818 ประเวศ พัฒนาการ อุดมสุข สุขุมวิท

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์ ? อื่นๆ 9 ต.ค. 2560

ราคา 0 บาท

เข้าชม 373 ครั้ง

กระจกอลูมิเนียมสมุทรปราการ ประตูกระจกบานเลื่อน บานสวิง บานเปลือย ราษฎร์บูรณะ ราคาถูก

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์ ? ออกแบบ ตกแต่งภายใน 26 ธ.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 306 ครั้ง

ต่อตู้ทึบรถบรรทุก บุรีรัมย์ ทำสีรถโม่ พ่นโลโก้ เคาะปะผุ ซ่อมตู้รถส่งของ รถกระบะ โคราช ราคา

(โพสต์ประกาศฟรี บุรีรัมย์) - รถ ยานพาหนะ ? รถกระบะ 5 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 181 ครั้ง

กระจกบานเลื่อนราชพฤกษ์ ประตูหน้าต่างกระจกปทุมธานี พระราม5 หน้าต่างมุ้งลวดนนทบุรี

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์ ? ออกแบบ ตกแต่งภายใน 25 เม.ย. 2561

ราคา 0 บาท

เข้าชม 141 ครั้ง

โรงงานผลิตแป้งพัฟพร้อมสร้างแบรนด์ ผลิตกลุ่มเมคอัพ คุชชั่นรองพื้น

(โพสต์ประกาศฟรี นนทบุรี) - เสริมสวย สุขภาพ ? อุปกรณ์เสริมสวย 11 พ.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 143 ครั้ง

ติดตั้งรางน้ำฝน หนองจอก บางน้ำเปรี้ยว บางปะกง ฉะเชิงเทรา รางน้ำสแตนเลสชลบุรี ปราจีนบุรี

(โพสต์ประกาศฟรี ฉะเชิงเทรา) - อื่นๆ ? รับจ้าง 22 มี.ค. 2562

ราคา 0 บาท

เข้าชม 56 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 00:44:51 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โพสต์ประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com